Lista ta' Għanjiet 

 
no name chords melody presentation video midi mp3
1 Abba Missierna
Chords
Score
  
Midi
 
2 Above all else
Chords
Score
 
  
3 Adoramus Te Christe
Chords
Score
 
  
4 Adoramus Te O Christe
Chords
Score
  
Midi
 
5 Agħti Glorja 'l ismek
Chords
Score
    
6 Glorify thy name
Chords
Score
 
  
7 Agħti Qima
Chords
Score
    
8 Come and praise him
Chords
Score
 
  
9 Agħtihom il-mistrieħ 
Score
    
10 Agnus Dei (Alleluia) 
Score
  
Midi
 
11 Aħfirli Ġesù
Chords
Score
    
12 Aħkimni Ġesù
Score
    
13 Aħna l-magħżula    
14 We've been chosen     
15 All I once held dear
Chords
PPT
  
16 All things are possible
Chords
 
  
17 All who are thirsty
Chords
Score
PPT
 
MP3
18 Alla hu d-dawl
Chords
Score
PPT
   
19 Alla jħobb
Chords
PPT
   
20 God is good
Chords
PPT
   
21 Alla juri t-triq
Chords
Score
    
22 God will make a way
Chords
Score
 
  
23 Alla Missier
Chords
    
24 Alleluia
Chords
Score
    
25 Alleluia
Chords
Score
    
26 Alleluia
Chords
Score
    
27 Alleluia gie d-dawl mid-dlam
Chords
Score
PPT
   
28 Amen Alleluia
Chords
Score
    
29 Ancient of Days
Chords
 
  
30 And that my soul knows very well
Chords
 
  
31 Angelus
Chords
PPT
   
32 Araw x'imħabba
Chords
Score
  
Midi
 
33 Behold what manner of love
Chords
Score
 
Midi
 
34 Armonija
Chords
 
  
35 Ave Marija
Chords
Score
    
36 Ave Mara
Chords
PPT
  
37 Ave Maria
Chords
    
38 Awake awake o Zion
Chords
 
  
39 Awesome God
Chords
 
  
40 Baruch Habah 
  
41 Be exalted
Chords
     
42 Be not afraid
Chords
 
  
43 Be unto your name
Chords
  
  
44 Beautiful God
Chords
  
  
45 Beautiful One
Chords
PPT
  
46 Before the throne of God above
Chords
 
  
47 Better than life
Chords
 
  
48 B'għajjat ta' ferħ
Chords
Score
    
49 Bħal warda
Score
    
50 Bħalma habbejtkom jien
Chords
     
51 Bħalma int O Marija     
52 Bierek dal-ħobż
Chords
Score
  
Midi
 
53 Bierek Mulej
Chords
PPT
   
54 Bierek ruħi 'l-Mulej
Chords
     
55 Biex insir Ewkaristija
Chords
Score
    
56 Biex nirtu s-saltna
Chords
Score
    
57 Biex tgħix fina
Chords
     
58 Bil-qawwa ta' mħabbtek
Chords
PPT
  
59 The Power of your love
Chords
 
  
60 B'kuraġġ wara Kristu Sultan      
61 Bla mħabba…għalxejn
Chords
     
62 Bl-akbar qima     
63 Bless the Lord
Chords
Score
 
  
64 Bless the Lord    
65 Blessed be the name of the Lord
Chords
 
  
66 Bl-ikbar hena
Chords
Score
  
Midi
 
67 Blueprints  
  
68 B'qalbi kollha
Chords
  
  
69 Breathe
Chords
 
PPT
  
70 Broken 
PPT
   
71 Bxara ta' hena      
72 By your side
Chords
 
  
73 Celebrate Jesus Celebrate
Chords
Score
PPT
  
74 Change my heart O God
Chords
PPT
  
75 Christux Resrrexit
Chords
Score
 
  
76 Church on Fire
Chords
 
  
77 Closer
Chords
     
78 Come now is the time
Chords
PPT
  
79 Come on and celebrate
Chords
Score
 
  
80 Come, come spirit of God    
81 Consuming Fire
PPT
  
82 Create in me a clean heart
Chords
Score
PPT
  
83 Crown him 
  
84 Crucem Tuam 
Score
 
  
85 Ikun li trid Int (Daħla)     
86 Dal-ħobż u nbid     
87 Dal-ħobż u nbid
Chords
     
88 Dal-Misteru 
Score
  
Midi
 
89 Dan li rrid
Chords
     
90 Dawl fuq Betlem     
91 Dawl il-gnus
Chords
Score
PPT
   
92 Light of the World (Here I am to Worship)
Chords
Score
PPT
  
93 Dawn l-idejn
Chords
Score
PPT
 
Midi
 
94 Dawru l-ħarsa ta' qalbkom
Chords
    
95 Turn your eyes
Chords
    
96 Debħa Maltija
Chords
Score
PPT
 
Midi
 
97 Dielja għażiża
Chords
     
98 Din hija l-paċi 
Score
PPT
   
99 Shalom 
Score
    
100 Dona la Pace Signore 
Score
 
  
101 Draw me  
PPT
   
102 Draw me close to you
Chords
PPT
  
103 Duqu u Taraw
Score
 
  
104 Dwar l-artal ta' tjubitek     
105 Ejja Ejja Emmanuel    
106 O come O come Emanuel  
  
107 Ejja fostna     
108 Ejja Ġesù, fija llum      
109 Ejja Spirtu mqaddes
Score
    
110 Ejja Spirtu t'Alla  
PPT
   
111 Ejjew mill-artijiet kollha
Chords
PPT
   
112 Ejjew niftħulu l-bieb      
113 Ejjew nimlew il-ġarar
Chords
Score
 
  
114 Ejjew nistqarruh     
115 Ejjew O nsara
Chords
    
116 Oh come all ye faithful
Chords
 
  
117 Ejjew tfal ngħollu leħenna      
118 El Shaddai
Chords
 
  
119 Emmanueli 
Score
    
120 Erfa' għajnejk
Chords
PPT
   
121 Lift up your heads
Chords
 
  
122 Ersaq qrib lejja  
PPT
   
123 Ersqu 'l hawn
Chords
    
124 Evenu shalom
Chords
Score
 
  
125 Everyday
Chords
 
  
126 Everything     
127 Fahhru miegħi lill-Mulej
Chords
     
128 Father God
Chords
 
  
129 Father in Heaven 
  
130 Father into Your Courts  
  
131 F'Betlem twieled Ġesù ġo għar    
132 Fejn issib l-imħabba 
Score
  
Midi
 
133 Fejn kont int?
Chords
Score
    
134 Fejn l-imħabba tkun
Chords
Score
    
135 Ubi Caritas
Chords
Score
 
  
136 Fi ħdan ommu
Chords
     
137 Fik nistkenn
Score
    
138 Fil-ħlewwa ta' Mejju
Chords
PPT
  
139 Firm foundation
Chords
 
  
140 Fis-santwarju tal-Madonna
Chords
PPT
  
141 F'lejl ta' Xitwa
Chords
Score
PPT
Midi
 
142 Once in royal David's city
Chords
 
Midi
 
143 Flimkien Ġesù maħbub     
144 For the Lord is good  
  
145 Fqar u għonja jgħannu
Chords
Score
PPT
   
146 Fuq kull Ħsieb     
147 Above all 
PPT
  
148 Fuq tiben f'maxtura
Chords
PPT
  
149 Away in a manger
Chords
 
  
150 Ġej fi ħdanek, Mulej     
151 Ġej il-Mulej
Score
    
152 Ġejna Hawn Flimkien
Chords
    
153 We are gathered here
Chords
    
154 Ġejna Ħdejk Mulej
Score
    
155 Ġejt jien nadurak
Chords
Score
   
MP3
156 Ġejt mis-sema     
157 Ġejt quddiemek nitlob
Chords
PPT
  
158 As I kneel before you
Chords
 
  
159 Ġesù     
160 Ġesù, Ġesù     
161 Ġesù Kristu
Score
   
MP3
162 Ġesù s-Sultan
Score
    
163 Ġesù ta' ruħi l-maħbub
Chords
PPT
   
164 Jesus lover of my soul
Chords
PPT
  
165 Ġesù tal-Galilea
Chords
    
166 Ġesù Tiegħi
Chords
PPT
  
167 Għajnejja Nerfa'
PPT
   
168 I lift my eyes up
Chords
 
  
169 Għal darek nixxennaq
Chords
Score
    
170 Għal għonq it-triq
Chords
Score
    
171 Għalenija ngħannu nfaħħru     
172 Għalkemm tant ħafna 
PPT
   
173 Though we are many 
PPT
   
174 Għanja Gdida
Chords
     
175 Għanja ta' Mħabba     
176 Għanja ta' radd il-ħajr
Chords
Score
 
  
177 Għarkobbtejja għandek ġejt
Chords
PPT
   
178 On bended knee
Chords
PPT
  
179 Għax inti kbir
Chords
Score
    
180 Għedtilna kelma     
181 Give your heart a home
Chords
Score
PPT
  
182 Gloria 
Score
 
  
183 Gloria in excelsis Deo      
184 Gloria in excelsis Deo      
185 Gloria in excelsis Deo      
186 Glorja 'l Alla  
PPT
   
187 Glorja u tifħir 
Score
    
188 Glorja u tifħir 
Score
    
189 Glory
Chords
  
  
190 Glory to the King
Chords
 
  
191 Go Nazaret
Chords
     
192 God is in the house
Chords
 
  
193 God is my refuge
PPT
  
194 God of Glory   
  
195 God of Wonders  
  
196 Great is your faithfulness
Chords
  
  
197 Ħa naduraw
PPT
   
198 Let us adore  
  
199 Ħa nqum u mmur għand missieri      
200 Ħadd bħalek
Chords
Score
    
201 Ħadd ma jħobbok bħali
Chords
    
202 Ħaġa waħda jien tlabt lill-Mulej      
203 Hail Mary 
  
204 Ħallejt O Alla is-sema     
205 Tu scendi dalle stelle  
  
206 Halleluljah (Your Love is amazing)
Chords
PPT
  
207 Ħalli ’l qalbi tkun it-tempju      
208 Ħallina ħdejk, Ġesù     
209 Ħares lejna Mulej     
210 Ħares xi qtajja     
211 Ħaruf t’Alla
Chords
    
212 Hawn jien Mulej
Chords
     
213 Hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek      
214 Ħdejk jien ġejt Mulej
Chords
Score
PPT
   
215 Here I am Lord
Chords
Score
 
  
216 Ħdejn artalek     
217 He is exalted
Chords
 
  
218 He is the living God  
PPT
  
219 He shall reign  
  
220 He will come and save you
Chords
  
  
221 Heal me Oh Lord 
  
222 Heaven is in my heart
Chords
Score
PPT
  
223 Ħelsien
Chords
    
224 Ħenn għalija,ħhenn għalija 
Score
 
  
225 Here's my life      
226 He's got the whole world
Chords
Score
 
  
227 Hiney mah tov
Chords
PPT
   
228 Ħobż tas-smewwiet     
229 Holy Spirit rain down
Chords
 
  
230 Hu l-Mulej
Chords
 
  
231 He is Lord
Chords
 
  
232 Ħudni f'Idejk
Chords
PPT
   
233 Take control
Chords
PPT
   
234 Humble King
Chords
  
  
235 Hungry
Chords
 
PPT
  
236 I am the God that healeth thee 
  
237 I can only imagine
Chords
 
  
238 I could sing of your love forever
Chords
 
  
239 I draw near to you   
  
240 I love you lord
Chords
PPT
  
241 I simply live for you
Chords
 
  
242 I sing praises 
  
243 I surrender   
  
244 I want to be where you are
Chords
PPT
  
245 I want to praise you   
  
246 I was made to praise you   
  
247 I will call upon the Lord 
  
248 I will run to you
Chords
 
  
249 I will sing  
  
250 I will sing unto you with joy     
251 I will trust
Chords
     
252 Iddeċidejt
Chords
Score
PPT
  
253 Iftħu qalbkom
Chords
Score
    
254 Ikun li trid Int      
255 Il-belt t’Alla
Chords
     
256 Il-fidwa nafuha l-Missier
Chords
PPT
  
257 Salvation belongs to our God
Chords
 
  
258 Il-ġrajja tal-Milied     
259 Il-jiem ta’ Elija
Chords
PPT
   
260 Days of Elijah
Chords
 
  
261 Il-Kelma tiegħek
Chords
Score
    
262 Il-kewkba tal-Milied 
Score
    
263 Il-mibgħut
Chords
Score
    
264 Il-Milied      
265 Il-Mulej hu bħal ragħaj ħanin      
266 Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi
Chords
Score
    
267 Il-presepju tal-Milied     
268 Ilqa' dan il-ħobż
Chords
PPT
   
269 Il-verità teħliskom      
270 Imberkin dawk ir-riġlejn      
271 Imbierek int
Chords
    
272 Blest are you Lord
Chords
 
  
273 Imbierek Int Mulejja
Chords
Score
    
274 Imbierek isem il-Mulej  
PPT
   
275 Imfarraġ mill-Veronika     
276 Imħabba bis-sens
Chords
  
  
277 Immanuel   
  
278 In Christ alone
Chords
 
  
279 In your hands
PPT
  
280 Inezzgħuh      
281 Infaħħrek mal-ħolqien
Score
    
282 Infaħħru bil-hena 'l Ġesù
Chords
Score
    
283 Infaħħru lil Marija
Chords
    
284 Inħabbru l-mewt      
285 Inħoss l-ispirtu
Chords
Score
PPT
   
286 Peace is flowing
Chords
 
  
287 In-nisa ta’ Ġerusalemm      
288 Innu Malti 
PPT
   
289 Innu ta' Fatima     
290 Innu ta' San Pawl     
291 Int biss…
Chords
    
292 Int kollok sbejħa      
293 Int Missier il-ħolqien kollu
Chords
Score
PPT
   
294 Father of Creation
Chords
Score
PPT
  
295 Int Mulej ir-ragħaj tiegħi
Chords
Score
    
296 Inti Missierna
Chords
Score
PPT
 
Midi
 
297 Inti O Alla
Chords
PPT
  
298 You are the mighty God
Chords
    
299 Ir-ragħaj tiegħi hu l-Mulej     
300 Ir-ragħaj u s-sid tiegħi  
  
301 Irrid nieħu sehem
Chords
Score
PPT
   
302 Isaiah 49
Chords
 
  
303 Isma’ Israel  
PPT
   
304 Isma’ l-għanja tal-Milied     
305 Hark! The Herald angels sing  
  
306 Ismagħni Mulej     
307 O Lord hear my prayer
Chords
Score
 
  
308 Ismek Qaddis
Chords
     
309 Issa l-ħin li nfaħħru l-Mulej    
310 Don't you know it's time  
  
311 Is-saltna tas-smewwiet     
312 Issebbaħ ruħi
Chords
     
313 It’s your blood 
  
314 It-tielet waqgħa      
315 It-tieni waqgħa      
316 iż-żifna tal-paċi
Score
    
317 Jekk jitgerbu l-għoljiet
Chords
Score
PPT
   
318 Though the mountains may fall
Chords
Score
PPT
  
319 Jekk trid timxi warajh      
320 Jesus be the centre
Chords
 
PPT
  
321 Jesus Christ (once again)
Chords
 
  
322 Jesus Christ you are my life
Chords
Score
 
  
323 Jesus hope of the nations  
  
324 Jesus is alive
Chords
 
  
325 Jesus Jesus      
326 Jesus put this song
Chords
 
  
327 Jesus remember me
Score
 
  
328 Jesus what a beautiful name
Chords
Score
 
  
329 Jesus you’re everything     
330 Jgħajtu s-smewwiet
Chords
PPT
   
331 All heaven declares
Chords
 
  
332 Jien irrid infaħħrek
Chords
PPT
   
333 I just want to praise you
Chords
 
  
334 Jien magħkom sat-tmiem
Chords
Score
    
335 Jien nadurak    
336 I worship you almighty God  
  
337 Jien nadurak bil-qima    
338 Jien nemmen f’Ġesù Kristu
Chords
    
339 I believe in Jesus
Chords
PPT
  
340 Jiena nemmen     
341 Jiena nilqgħek
Chords
     
342 Jifirħu s-smewwiet     
343 Jiltaqa’ ma’ ommu      
344 Just like you’ve promised     
345 Kant Alleluia
Chords
    
346 Kant fl-Akklamazzjoni      
347 Karriera      
348 Kbir hu l-Mulej
Chords
PPT
   
349 Great is the Lord
Chords
 
  
350 Kbir inti O Mulej
Chords
   
MP3
351 Kemm inti Kbir
Chords
 
 
352 How great thou art
Chords
 
  
353 Kemm togħgobni     
354 Kewkba tal-ħajja 
Score
    
355 Kieku biss 
Score
    
356 Kieku taf      
357 Kif għexet Marija 
Score
    
358 King of Love   
  
359 King of majesty  
  
360 Kollni kemm jien
Score
    
361 Kristu kkundannat      
362 Kristu kun ir-Re
Chords
Score
   
MP3
363 Kristu li miet    
364 Kristu Msallab      
365 Kristu qam mill-mewt     
366 Kull ħin imbierek ismu
Chords
Score
    
367 Kyrie eleison   
  
368 Kyrie eleison     
369 La kollox madwari
Chords
PPT
Midi
 
370 La tibża’ xejn
Chords
Score
PPT
 
Midi
 
371 La tibżax      
372 L-agunija u l-mewt   
  
373 Laudate Dominum
Chords
Score
 
  
374 Laudate Omnes Gentes
Chords
Score
 
  
375 Let it rain
Chords
 
PPT
  
376 Let me be
Chords
 
  
377 Let the fire fall
Score
 
  
378 Let the peace of God reign
Chords
 
  
379 Let there be love
Chords
    
380 Let your spirit come  
  
381 L-ewwel waqgħa      
382 L-għanja tal-għaqda
Chords
     
383 L-għanja ta’ Marija
Chords
     
384 L-għanja tal-ħolqien
Chords
PPT
   
385 Li nfaħħruk    
386 It is good  
  
387 Libbisna bil-qawwa
Chords
     
388 Lift Jesus higher 
  
389 Lil Alla nagħtu glorja      
390 Lil Gesu Ostja     
391 Lil Ġesù Sultan
Chords
Score
    
392 Lil Kristu ferħ ta’ din id-dinja
Chords
Score
    
393 Lil Marija Regina     
394 Lilek b'Sultan tagħna
Chords
PPT
   
395 Jesus we enthrone you
Chords
PPT
  
396 Lilek kull tifħir
Chords
    
397 Lilek Mulej tifħir u glorja
Chords
Score
    
398 Lion of Judah 
  
399 L-Ispirtu tal-Mulej fuqi      
400 Lord have mercy 
  
401 Lord I lift your name on high
Chords
PPT
  
402 Lord Jesus Christ 
Score
    
403 Lord of the heavens 
  
404 Lord reign in me   
  
405 Lord we give you praise 
PPT
   
406 Lord you are 
PPT
  
407 Love you so much
Chords
 
  
408 Ma jistħoqqlix    
409 Ma jistħoqqlix Mulejja    
410 Madwar Artalek
Chords
Score
    
411 Magħqudin b’fehma waħda    
412 Magnificat 
Score
 
  
413 Maestuż
Chords
Score
PPT
   
414 Majesty
Chords
Score
PPT
  
415 Majesty (Here I am)
PPT
  
416 Make me Holy
Chords
     
417 Mal-Mulej     
418 Through our God   
  
419 Manifikat      
420 Marija rridu nħobbuk
Chords
     
421 Marija ħlejqa sabiħa      
422 Marija nixtiequ nħobbuk      
423 Mar-Ragħaj tiegħi
Chords
    
424 Mary's Boy Child
Chords
 
  
425 Megħjun miċ-Ċirinew
Chords
Score
    
426 Messaġġ ta' Paċi u Ġid 
Score
    
427 Meta jaqa' d-dlam   
  
428 Meta nilmaħ il-qdusija tiegħek
Chords
PPT
   
429 When I look into your holiness
Chords
PPT
  
430 Meta nrattbu qlubna
Chords
Score
   
MP3
431 Mgħobbi bis-salib     
432 Misericordias Domini 
Score
 
  
433 Missa De Angelis  
  
434 Missier Setgħani     
435 Missier tal-Akbar Ħniena     
436 Healing Grace  
  
437 Missieri Sejjaħtli     
438 Missierna
Chords
Score
  
Midi
MP3
439 Missierna      
440 Misteru Kbir tal-fidi
Chords
Score
    
441 More love, more power
Chords
PPT
  
442 More of you
Chords
 
PPT
  
443 More precious than silver 
  
444 Mulej agħmilni strument tal-paċi     
445 Mulej ejja    
446 Mulej f'idejk
Chords
 
PPT
  
447 Mulej ġejna qrib artalek     
448 Mulej Ġesù int tagħna t-triq 
Score
    
449 Mulej int sejjaħtli
Chords
    
450 Mulej irriduk 
Score
    
451 Mulej minn qalbna     
452 Mulej tiegħi, Alla tiegħi
Chords
Score
    
453 Mulej x'imħabba hi din    
454 Amazing Love  
  
455 My God  
  
456 My Peace     
457 My Peace I give unto you
Chords
 
  
458 My redeemer lives 
  
459 Nadurak Mulej
Chords
Score
    
460 Nadurawk  
  
461 Nadurawk Mulej
Chords
Score
    
462 Nafda fik
Chords
     
463 Nagħmel festa rrid
Chords
PPT
   
464 I will celebrate
Chords
 
  
465 nagħmlu kuraġġ
Chords
Score
    
466 nagħti ġieħ lil Ismek
Chords
    
467 nagħtu qalbna lil Marija     
468 Nar iħeġġeġ
Chords
     
469 Ngħanni rrid
Chords
    
470 I will sing unto the Lord
Chords
    
471 Ngħannu għanja ġdida
Chords
Score
    
472 Nidħlu ferħana    
473 Niftakar fik
Score
    
474 Niġi warajk     
475 Nimxu warajk
Score
    
476 Ninġabru insara
Chords
PPT
   
477 Ninni la tibkix iżjed 
PPT
  
478 Nippreżentawlek Missier qaddis
Chords
Score
PPT
   
479 Nirringrazzjak Mulej     
480 Nissieħbu fih għall-imħabba
Chords
     
481 Nistrieħ f'idejk
Chords
PPT
   
482 Eagle's wings
Chords
PPT
  
483 No other name 
  
484 Noel, Noel
Chords
PPT
  
485 The first Noel
Chords
 
  
486 Noffru lkoll
Chords
    
487 Noffrulek kbir Alla     
488 Nothing less
Chords
     
489 Now that you're near  
  
490 Nunc Dimittis
Chords
Score
 
  
491 O Christe Domine Jesu
Score
 
  
492 O Ġesu Ħelwa tarbija     
493 O Holy Night  
  
494 O Kemm nixtieq naraha
Chords
Score
    
495 O lejl ta' Skiet 
PPT
  
496 Silent Night  
  
497 O let the Son of God enfold you  
PPT
  
498 O liema ferħ tas-sema     
499 God rest ye merry gentlemen
Chords
 
  
500 O little town of Betlehem 
  
501 O lord your tenderness 
  
502 O Mulej miġburin      
503 O Qalb Ħanina 
Score
    
504 O Ras ta' Kristu 
Score
    
505 O Truf kollha ta' din l-art     
506 Offering  
  
507 On my Cross  
  
508 One Day 
  
509 One way Jesus  
  
510 Only by grace
Chords
  
  
511 Open the eyes of my heart 
PPT
  
512 Osanna
Chords
Score
PPT
   
513 Hosanna
Chords
Score
PPT
  
514 Our God reigns 
  
515 Pour my love on you  
  
516 Praise God from whom all blessings flow 
  
517 Prayer of St. Francis
Chords
Score
 
  
518 Precious Pearl  
  
519 Proclaim his marvellous deeds    
520 Qaddis
Score
    
521 Qaddis
Score
    
522 Qaddis, qaddis      
523 Qaddis, qaddis, qaddis    
524 Holy, Holy, Holy     
525 Qalb ta' Ġesù Ħanina      
526 Qalb Żagħżugħa
Chords
     
527 Qawwi Qlubna     
528 Qed jgħix  
PPT
   
529 Alive  
PPT
   
530 Qed jinfirex mal-widien
Chords
PPT
  
531 Angels we have heard on high
Chords
 
  
532 Quddiem Alla bil-ferħ    
533 I will enter his gates  
  
534 Ragħaj ta' Ruħi
Score
PPT
   
535 Shepherd of my soul  
  
536 Reġa' sebaħ
Chords
Score
    
537 Reign in me
PPT
  
538 Riesaq il-lejl Mulejja  
  
539 Rodd ħajr     
540 Give thanks 
PPT
  
541 Ruah    
542 Ruħi tfaħħar
Chords
     
543 Sa ma tiġi      
544 Salve Regina      
545 Sanctum Nomen Domini 
Score
 
  
546 Sanctus   
  
547 Saviour     
548 Sawwab l-ilma   
  
549 Sebbħu lil Alla
Chords
    
550 Servo Per Amore   
  
551 Shadow of your wings 
  
552 Shine Jesus Shine 
  
553 Shout to the Lord
Chords
PPT
  
554 Shout your fame 
  
555 Sibt Teżor
Chords
Score
PPT
 
Midi
 
556 Sidi Ġesù
Chords
Score
 
  
557 Sing Alleluia 
  
558 Sliem fuq din l-art    
559 Joy to the world  
  
560 Sliem għalik Sultana     
561 Sliem O Marija      
562 Sliem O Sultan Maħbub
Chords
Score
    
563 Song of Freedom  
  
564 Song of Love  
  
565 Spirtu Qaddis
Chords
Score
  
Midi
 
566 Spirtu t'Alla    
567 Spirit of the Living God  
  
568 Spirtu t'Alla qanqal Ruħi
Chords
     
569 Holy Spirit Move within me  
PPT
   
570 Staqsejtek Darba     
571 Stay with me
Score
 
  
572 Stennejtek
Score
 
  
573 Still  
  
574 Sultan fl-Ewkaristija
Chords
Score
    
575 Taħt ħarstek nistkennu
Chords
     
576 Taħt kartolina tal-Milied      
577 Take my hands
Chords
    
578 Talba quddiem kurċifiss      
579 Talba tal-Midneb
Chords
    
580 Talba taż-żgħażagħ
Chords
     
581 Tħallix xi jtaqqlek 
Score
    
582 Nada te turbe 
Score
 
  
583 Thank you for the cross
Chords
 
  
584 That's what we cam here for 
  
585 The heart of worship
Chords
 
  
586 The kingdom of God 
Score
 
  
587 The little Drummer Boy 
  
588 The Lord Almighty Reigns  
  
589 The Lord is marching out 
PPT
  
590 The Lord reigns
PPT
  
591 The Millennium Prayer
Chords
 
  
592 The Potter's hand 
  
593 The River is here 
  
594 The trees of the field    
595 There is none like you 
  
596 This Kingdom 
  
597 This little light of mine
Chords
Score
    
598 Tiegħek jien Ġesù     
599 I belong to you  
PPT
  
600 Tifħir u Glorja
Score
    
601 Tiġi Saltnatek
Chords
Score
PPT
   
602 Time after Time
Chords
Score
    
603 Tina l-Ħlewwa     
604 Tini Lsien
Chords
    
605 Give me Joy
Chords
 
  
606 Tkun Imbierek Mulej
Chords
Score
  
Midi
MP3
607 Tneżżajt mill-ġmiel u l-maestà
Chords
Score
PPT
  
608 You laid aside your majesty
Chords
 
  
609 Touching Heaven, changing Earth 
  
610 Triq is-Salvazzjoni
Chords
     
611 Twieled il-Messija     
612 U paċi fuq l-art     
613 Ven, espiritu de Deus 
Score
 
  
614 Veni Lumen 
Score
    
615 Veni Sancte Spiritus   
  
616 Venimus Adorare Eum      
617 Victor's Crown
Chords
 
  
618 Wasal il-Feddej     
619 Waslet is-siegħa
Chords
PPT
   
620 We are here to praise you
Chords
PPT
  
621 We bring a sacrifice of praise 
  
622 We want to see Jesus lifted high
PPT
  
623 What child is this? 
  
624 When a child is born
Chords
 
  
625 When the Spirit of the Lord  
  
626 Who is this?  
  
627 Wieqfa taħti is-salib
Chords
Score
    
628 With you  
  
629 Xewqet Qalbi
PPT
   
630 I give you my heart 
PPT
  
631 Xi grazzja kbira
Chords
 
  
632 Amazing Grace
Chords
Score
 
  
633 Xmara ta' mħabba
PPT
   
634 Yes and Amen 
  
635 You are God alone   
  
636 You are Holy 
  
637 You are Holy     
638 You are my hiding Place
Chords
 
  
639 You are my rock   
  
640 You are my world  
  
641 You carried me      
642 You chose the cross  
  
643 You make me lie down in green pastures 
  
644 Your name  
  
645 Your name is holy  
  
646 You're here with me   
  
647 Żommli, jdejja Mulej
Chords
Score
PPT
   
648 Żommni Qribek      
 

 

Bad Query: